▷ Необхідність суттєвого підвищення якості борошна та вищі вимоги до підготовки зерна

Шляхи підвищення показників роботи млинів малої продуктивності

Верещинський А.П., кандидат технічних наук,

Крошко А.В., інженер-технолог ЗАТ “Украгропрод”

 

В останні роки значна частина борошна виробляється на млинах малої продуктивності. До них відносяться млини продуктивністю 25-60 т/доб. за зерном, зі скороченими схемами сортового помелу.

Фото. 1. Машина для очищення поверхні зерна (оббивна).

Основною рисою млинів розглянутого типу є застосування “коротких” схем розмелу зерна, що складаються з 8, 6 і навіть 4 систем. Забезпечення високого виходу борошна в таких схемах вимагає вилучення його значної кількості у драних процесах, що досягається веденням низьких режимів подрібнення. Для таких режимів, як правило, характерно невисока якість борошна через переподрібнення оболонок зерна, а також потрапляння в нього значної частини домішок, що містяться в зерні. Крім того, низькі режими до мінімуму знижують кількість крупок, а значить і борошна вищої якості, що отримується у розмельних процесах. Абсолютно ясно, що в умовах дефіциту крупок процеси збагачення не в змозі істотно змінити загальний баланс борошна в сторону високих сортів і в більшості розглянутих схем відсутні. Таким чином, існуючі протиріччя якість-вихід борошна на млинах розглянутого типу є нерозв’язними у межах їх розмельних відділень. Ефективне вирішення зазначеної проблеми пов’язане з необхідністю суттєвого підвищення якості борошна у драних процесах і, як показує досвід, забезпечується виконанням більш високих вимог до підготування зерна для помелу. До таких належить не тільки ретельне очищення та приведення зерна у найкращий для подрібнення стан шляхом кондиціювання, а й забезпечення істотного зниження його зольності. Виконання зазначених завдань ускладнене специфічними умовами млинів малої продуктивності, до яких відноситься обмеженість ресурсів, комунікацій і робочого простору, а, отже, обмежені можливості з використання парку машин.

Аналіз роботи млинів малої продуктивності, як вітчизняного спорудження, так і зарубіжного виробництва, показує, що у скорочених схемах підготування традиційно обладнання, що використовується, не може належним чином забезпечити поставлених вище вимог. Для вирішення цього завдання необхідна розробка нових технологічних рішень і машин з їх реалізації.

Фото. 2. Лущильно-шліфувальна машина “Каскад”.

 

Розглядаючи ефективність підготування зерна до помелу як головний чинник підвищення показників роботи млинів малої продуктивності, наше підприємство успішно впроваджує схеми підготовки, що містять нові технологічні фрагменти, які реалізуються спеціально створеними машинами. Таке обладнання призначене для обробки потоків 1-3 т/год і відрізняється високою ефективністю у скорочених схемах.

Ситоповітряний сепаратор, оснащений ярусом розвантажувальних сит, що на 40-60% знижує навантаження на підсівні сита, підвищуючи ефективність їх роботи. Покращена конструкція кріплення ситових рамок виключає підсмічення, а також полегшує заміну сит при їх обов’язковому підборі для кожної партії зерна. Кінематичні характеристики коливань кузова сепаратора близькі до коливань розсівів і спільно з надійною системою очищення сит створюють найкращі умови просіювання.

Машина для очищення поверхні передбачає використання бичового, щіткового, абразивного або комбінованого роторів, а також ситових або щіткових дек. Щадний або більш інтенсивний вплив арсеналом засобів, що наведений вище, спільно з організацією руху повітря “на результат” дозволяє досягати необхідного ефекту у кожному конкретному випадку установлення таких машин у схему.

Машина “Каскад-М” забезпечує можливість глибокої, рівномірної обробки поверхні зерна без утрат ендосперму, а також відділення більшої частини важко відокремлюваних домішок і малоцінних зерен шляхом їх руйнування.

Повітряний сепаратор, аспіратор із замкнутим циклом повітря й аспіраційні колонки сконструйовані з можливістю максимального візуального контролю процесів пневмосепарації. Зазначені машини відрізняються підвищеною чіткістю розподілу, що забезпечено збільшеними зонами сепарації, вирівняністю повітряного і стабільністю подачі зернового потоків у широких межах регулювань.

Зволоження зерна у сегментних “високооборотних” шнеках з використанням ротаметрів і живильника забезпечує належне змішування і взаємне дозування зерна і води. У більшості випадків, за рахунок порушення цілісності оболонки і нагрівання зерна в результаті інтенсивної обробки поверхні, вдається обмежитися одним етапом кондиціювання з наступним дозволоженням і короткостроковим відволожуванням перед першою драною системою. У холодну пору року хороший ефект кондиціювання дає підігрів зволоженого зерна у термобункері безперервної дії, під який облаштовується один з бункерів для відволожування. При таких умовах градієнти температури і вологи одночасно спрямовані всередину зерен, підвищуючи швидкість проникнення вологи і знижуючи, тим самим, час відволожування.

Використання наведених засобів дозволяє ретельно очистити зерно, знизити його первісну зольність на 0,2-0,4%, а також провести необхідні зміни структурно-механічних властивостей, що дозволяє вже на першій драній системі видобувати 15-17% борошна білістю 56-58 од.

Переоснащені відповідно до викладеного вітчизняні млини, а також млини голландського, датського, турецького та ін. виробництва, дозволяють виробляти до 78% сортового борошна, з яких 65-70% борошна вищого сорту. Окупність коштів на переоснащення становить 3-4 місяці при цілодобовій роботі млина.

Опубліковано в
scroll-up-arrow