Зерноочисне обладнання, купити Зерноочисне обладнання в Україні за найкащою ціною | ОЛИС

Зерноочисне обладнання

Чому необхідно очищати зерно?

Очищення зерна – найважливіший етап при його підготовці до зберігання та подальшої переробки. Необхідність очищення зерна обумовлена тим, що після збирання зернова маса має підвищену вологість і засміченість, низьку сипкість і шпаруватість, що:

– знижує його спроможність до зберігання внаслідок загрози самозігрівання;

– зменшує об’ємну щільність зерна, тобто зменшує кількість зерна, що може поміститися у певному об’ємі складу, трюму, бункеру, зерновозу або іншої будь-якої ємності;

– впливає на вихід та якість харчових продуктів, що виробляються із зерна.

Таку зернову масу необхідно негайно очистити і в разі необхідності піддати сушінню.

Усю домішку, що міститься в зерні, поділяють на сміттєву та зернову. До сміттєвої домішки відносять насіння всіх бур’янів, домішки мінерального та органічного походження, значно зіпсовані зернівки основної культури, металеві домішки. Окремо виділяють і відносять до сміттєвої домішки шкідливу домішку, яка негативно може вплинути на здоров’я людей та тварин. Зерно, в якому міститься шкідлива домішка, не допускається для використання на харчові цілі. До зернової домішки відносять зернівки інших зернових культур, пошкоджені зернівки основної культури, щуплі, недорозвинені, пророслі та пошкоджені теплом зернівки, в деяких випадках зернівки, що відрізняються кольором.

Домішки є небажаними складовими зерна, тому їх утримання, залежно від виду та призначення зерна, обмежується державними стандартами, рекомендується правилами організації та ведення різних технологічних процесів переробки, або встановлюється сторонами під час постачання.

Технологічні особливості очищення зерна

Очищення зерна можна класифікувати на:

У свою чергу післязбиральне очищення зерна складається з попереднього та первинного очищення.

Метою попереднього очищення є видаленням грубих, крупних, дрібних і легких домішок або деяких з них, залежно від подальшого використання зерна. При попередньому очищенні зернової маси проводять очищення сухої, але дуже засміченої зернової маси, де вміст домішок становить понад 10%, а також видаляють вологі домішки, що забезпечує її тимчасове зберігання перед сушінням та придбання сипкості, яка необхідна для ефективної реалізації етапу первинного очищення.

Метою первинного очищення є доведення вмісту домішок у зерні до рівня, що відповідає вимогам державних стандартів або інших вимог для його постачання на зернопереробні підприємства. На даному етапі очищенню підлягає сухе зерно з вмістом легких, крупних і дрібних домішок в межах 3-10 %.

Післязбиральне очищення може проводитися за потоковою технологією, коли проводиться і попереднє і первинне очищення. Така технологія реалізується як правило на елеваторах та крупних фермерських господарствах та сприяє зменшенню травмування і втрат зерна, але потребує встановлення відповідного технологічного обладнання.

У невеликих аграрних підприємствах післязбиральне очищення зерна може проводитися у 2 етапи коли попередню обробку зернової маси проводять у період збирання, а подальше очищення – у післязбиральний період. Така організація роботи потребує додаткових трудових ресурсів, малопродуктивна, травмує зерно, тому все більше аграрних підприємств, навіть невеликої продуктивності переходять на потокову технологію.

Взагалі, процес очищення зерна від різних видів домішок називають сепаруванням, а машини для його реалізації – сепараторами.

Обладнання для очищення зерна

Для реалізації різних способів очищення зерна наша компанія пропонує наступне обладнання:

Барабанні сепаратори та скальператори – Зерновий барабаний сепаратор ЛУЧ ЗСО; Скальператори СКО

Плоско-решетні (ситові) сепаратори – ГОРИЗОНТ-К; Зерновий сепаратор ПСО-100

Повітряні сепаратори – Повітряні сепаратори ВСЗ; Повітряні сепаратори ВСЗМ; Повітряний сепаратор СВО-1

Аспіраційні колонки – Колонки аспіраційні АКЛ; Аспіраційні колонки КАО; Аспіраційна колонка АК

Трієри – Трієр-куколевідбірник ТЦК; Трієр-вівсюговідбірник ТЦО

Вібропневмосепаратори – Каменевідбірники ОМП; Пневмосортувальний стіл СПС

Магнітні сепаратори – Магнітний сепаратор БМПО

Звернувшись до нашої компанії «Олис», фермерські господарства, елеватори, зернопереробні підприємства та насіннєві заводи України можуть купити якісне зерноочисне обладнання. Ми багато років займаємося виробництвом сепараторів, трієрів, пневмосортувальних столів та камневідбірників, тому можемо запропонувати найнадійніші установки за доступними цінами.

На сайті представлено опис, технічні характеристики та особливості технологічного обладнання, пропонованого для замовника. Сподіваємося, що дана інформація стане основою при прийнятті Вами рішення для того, щоб обрати наше технологічне обладнання.

Якщо є питання – звертайтесь! Проконсультуємо, разом підберемо технологічне обладнання, яке буде найбільш ефективним і корисним для вашого підприємства.

scroll-up-arrow