Зерноочисні комплекси, купити Зерноочисні комплекси в Україні за найкащою ціною | ОЛИС

Зерноочисні комплекси

Післязбиральне очищення є обов’язковою ланкою виробництва зерна. Ефективність цього процесу прямо впливає на ефективність подальших процесів сушіння, зберігання, переробки, значним чином обумовлює відповідність зерна товарним класам і впливає на вартість зерна.

Зернова маса, що поступає на післязбиральне очищення, являє собою суміш повноцінного, щуплого і пошкодженого зерна основної культури, насіння різних культурних рослин і бур’янів, а також частинок рослин, соломи, колосків, полови, піску, грудочок землі та ін. При цьому вміст домішок в зерні основної культури може становити від 2 до 15 %.

Технологічні операції з очищення зерна за своїм цільовим призначенням і технічним засобам, що застосовуються, підрозділяються на наступні основні етапи: попереднє очищення, первинне очищення, вторинне очищення і сортування.

Попереднє очищення зернової маси – виділення великих, дрібних і легких домішок з метою забезпечення сприятливих умов при виконанні наступних технологічних операцій післязбиральної обробки зерна, головним чином його сушіння.

Первинне очищення зерна – виділення великих, дрібних і легких домішок і сортування на основну (продовольчу і насіннєву) і фуражну фракції при мінімальних втратах основного зерна. При цьому основна фракція повинна відповідати нормам заготівельних базисних кондицій. При невисокій засміченості і вологості зерна післязбиральну обробку можна починати з первинного очищення.

Вторинне очищення застосовується для зерна, яке пройшло первинне очищення, з метою доведення його якості до кондицій продовольчого або насіннєвого призначення.

Сортування – поділ зерна основної культури на фракції за якоюсь ознакою (розмірами, щільності, швидкості витання і т.п.). До сортуванню можна віднести і калібрування – поділ насіння за розмірами.

Таким чином, післязбиральне очищення являє собою комплекс взаємопов’язаних і доповнюючих одна одну технологічних операцій, результатом яких є забезпечення якості зерна, що дозволяє використання його в харчових, фуражних або насіннєвих цілях.

Узагальнивши накопичений досвід, компанія «ОЛИС» розробила для Вас і випускає агрегатні зерноочисні комплекси «НИВА». Дані агрегати створені на основі барабанних сепараторів “ЛУЧ – ЗСО”, які зарекомендували себе з найкращого боку в умовах сільського господарства. Агрегати «НИВА» працюють повністю в автоматичному режимі. При їх розробці особлива увага приділена охороні праці, зручності експлуатації та естетиці. Типовими рішеннями прив’язки агрегатів «НИВА» передбачено їх дооснащення завальними ямами різної конструкції, сушарками, бункерами, насіннєвими лініями і т.п.

Ми виробляємо:

Зерноочисні комплекси від компанії “ОЛИС” – успішне придбання для вашого бізнесу!

scroll-up-arrow