Кукурудза(Zea mays L.) – одна з ведучих, високоцінних зернових культур сучасного світового землеробства, що заслужено займає третє місце у світі за посівними площами, не менше 30-40 % у світовому зерновому балансі. У світовому землеробстві, кукурудзу використовують як універсальну культуру, для продовольчих і технічних потреб (виготовлення круп і борошна, харчового крохмалю і рослинної олії, меду і цукру, декстрину й етилового спирту, на корм худобі та так далі). Кукурудзяна крупа, вироблена з відділенням зародка зерна кукурудзи, має високі споживчі властивості й ринкову цінність. Важливим етапом виробництва є післяжнивна обробка зерна кукурудзи.

У загальному виробничому процесі обробки зерна кукурудзи в сільському господарстві, основні витрати доводяться саме на післяжнивну його обробку, яка своєю чергою полягає в очищенні, сушці й доведенні насіння кукурудзи до необхідних кондицій (норм), за діючими показниками якості, які встановлюються відповідними державними стандартами.

Матеріал (купа) зерновий (насінний), який надходить на післяжнивну обробку, складається з повноцінних і неповноцінних зерен кукурудзи й різних видів домішок. Таким чином, зернова купа, є суміш зернової домішки (повноцінного, щуплого, пророслого і пошкодженого зерна основної культури – кукурудзи), мінеральної домішки (галька, камінчики, руда і шлак), а також смітній домішці (зіпсовані зерна кукурудзи, часток рослин, листя, колосів, соломи, полови, землі та ін.), також до складу можуть входити зерна інших різних культурних і смітних рослин. Слід зазначити, зміст домішок в зерні основної культури може складати від 2 до 15 %. Завданням післяжнивного очищення є виділення із зернової купи цих домішок, а також виділення щуплого, битого і пошкодженого зерна основної культури для підвищення чистоти зернової сировини.

Машини для очищення зерна кукурудзи

Проте, слід уточнити, що неможливо зробити очищення зерна кукурудзи від усіх домішок використовуючи єдину машину. Оскільки, процес очищення – це багатофункціональний, складний технологічний процес, на який діють безліч чинників. І внаслідок того, що зерно кукурудзи, втім, як і будь-яке інше зерно, володіє безліччю різних фізико-механічних властивостей, головним принципом процесу очищення, є розділення початкової суміші на окремі фракції, що розрізняються за цими самими фізико-механічними властивостями. Саме тому, не існує машини, яка змогла б відокремити усі види домішок одночасно. Враховуючи різноманітність цих властивостей і ознак, застосовують наступні методи процесу очищення зерна кукурудзи та відповідні машини, а саме: за геометричними ознаками (по ширині, товщині, формі поперечного перерізу застосовують ситові сепаратори скальператори; за довжиною застосовують трієра); за аеродинамічними властивостями (пневмосепаратори, повітряні сепаратори); за гравітаційними властивостями, за щільностю та станом поверхні (вібропневматичні машини, паді-машини, каменевідокремлюючі машини, пневмостоли); за магнітними властивостями (магнітні сепаратори); за кольоровим чинником (фотосепаратори) і так далі. Як ви встигли помітити, деякі машини працюють, комбінуючи різні ознаки та властивості. Фірма “ОЛІС” спеціалізується випуском цих машин, а також багатьом іншим устаткуванням зернопереробній галузі.

Види очищення зерна кукурудзи

Що стосується, післяжнивного очищення зерна кукурудзи, то існують наступні її види, як загальноприйняті для очищення усіх зернових культур. Вони розрізняються між собою залежно від цільового призначення і вживаних технічних засобів, а саме, це:

Попереднє очищення. Є виділенням випадкових, грубих і великих, а також дрібних домішок. Цей вид очищення використовують для свіжозібраного зерна кукурудзи, а також перед його сушкою, якщо вона потрібна. Процесу сушки варто приділити особливу увагу на етапі попереднього очищення. Згідно з агротехнічними вимогами на тривале зберігання слід засипати зерно вологістю до 14 %. Зі збільшенням вологості зростає інтенсивність дихання зерна кукурудзи, збільшується виділення теплоти й відбувається самозігрівання маси. Вологість свіжозібраного зерна кукурудзи нерідко складає 20-35%. Таке зерно необхідно в короткий термін висушити, довівши його вологість до кондиційної.

Отже, основна мета попереднього очищення – забезпечення сприятливих умов при виконанні подальших технологічних операцій післяжнивного очищення.

Первинне очищення (основна мета – виділення великих, дрібних і легких домішок, але при цьому також сортування на основну фракцію – зерно кукурудзи й фракцію домішок, при мінімальних втратах основного зерна. Допускається почати післяжнивну обробку відразу з первинного очищення, за умови невисокого відсотка засміченості й вологості зерна).

Вторинне очищення (основна мета – доведення якості зерна кукурудзи до кондицій продовольчого або насінного призначення. Застосовується після проведення попереднього і первинного очищення).

Сортування або калібрування – процес механічного розділення очищеного від домішок зерна на фракції (основна мета – розділення зерна основної культури на фракції за певною ознакою).

На основі вище викладеного, можна зробити висновок, що особливостями очищення зерна кукурудзи, є сукупність проведення усіх технологічних операцій післяжнивного очищення, описаних вище. Ці операції очищення – це комплекс взаємодоповнюючих, технологічних процесів, в результаті яких, досягається забезпечення якості зерна кукурудзи, відповідно до необхідних кондицій за чинними нормами якості, що дозволить раціонально використовувати його за призначенням.

За додатковою інформацією та консультацією звертайтеся за номером: ☎ +38 (067) 822-85-58.