▷ Якість вирощеного зерна та точність показників якості – це запорука фінансового добробуту

Контроль якості зерна – запорука успіху агробізнесу

Контроль якості зерна 

Верещинський О.П., ген. директор ТОВ “ОЛИС”, кандидат технічних наук.

«Зберігання та переробка зерна» – №10 (136), 2010 рік.

Контроль якості зерна та продуктів його переробки у сфері агробізнесу був і залишається найактуальнішим питанням, так як саме якість вирощеного зерна та точність показників якості, отриманих у результаті подальших аналізів, – це запорука фінансового добробуту.

Розвитку лабораторної бази слід приділяти особливу увагу. Технічний рівень оснащення лабораторії приладами безпосередньо впливає на точність отриманих результатів аналізу та, як наслідок, на економічні показники роботи підприємства. Раціональне оснащення лабораторії обладнанням є важливою і досить складною науково-технічною проблемою, оскільки вибір оптимального комплекту обладнання — багатофакторне завдання, що має безліч приватних рішень. Оптимальний комплект приладів формується під конкретне завдання, яке максимально враховує технічні, організаційні та економічні вимоги виробництва.

Наше підприємство займається розробкою технологій та виробництвом обладнання з переробки зерна. Використовуючи для контролю якості зерна та продуктів його переробки лабораторне обладнання, ми виявили, що здебільшого це дорогі імпортні прилади, або вітчизняні, які беруть свій початок із радянських часів та є морально застарілими, враховуючи сучасні технологічні досягнення у галузі проведення аналізів. Зважаючи на це у діяльності нашої компанії у 2007 році було відкрито новий напрямок – виробництво лабораторного обладнання. За цей час нашим підприємством було розроблено та серійно випускається 12 найменувань лабораторних виробів.

Ми приділили серйозну увагу питанням відбору проб і виділення наважок, оскільки на підставі результатів аналізу наважок, виділених із середньої проби, робиться висновок про якість усієї партії. РПО – ручні багаторівневі пробовідбірники — дозволяють відбирати проби одночасно на декількох рівнях при глибині насипу до 1,5 м, до 2 м, до 3 м.  Універсальний дільник зерна УДЗ-1М – призначений для виділення з вихідної дози середньої наважки зернових, олійних, бобових культур: пшениці, жита, ячменю, гречки, кукурудзи, квасолі, сої, вівса, рису, гороху, соняшника та інших культур за якістю відповідних базисних та обмежувальних кондицій.

Універсальністю даного приладу є можливість використання для ріпаку, на відміну від наявних аналогів. Одночасно з поділом апарат перемішує продукт. Також до розряду приладів для попередньої оцінки якості зерна відноситься  пурка літрова  робоча ПХ-2, призначена для визначення натури зерна (маса зерна в одному літрі). Відповідно до вимог ДСТУ 3215-95 «Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки», ПХ-2 пройшла метрологічні випробування з розробкою та затвердженням методик атестації та повірки. Проведені заходи забезпечують можливість проведення перевірки у будь-якому уповноваженому на те Державному центрі стандартизації, метрології та сертифікації. Діафаноскоп ДСЗ-3 призначений для визначення склоподібності зерна за його оптичними властивостями.  Лабораторний лущення УШЗ-1 призначений для лущення лабораторних проб зерна сільськогосподарських культур з метою підготовки для подальшого визначення показників якості. Виріб застосовується у лабораторіях хлібоприймальних, круп’яних та зернопереробних підприємств, у селекційних та науково-дослідних організаціях, інших організаціях, які займаються оцінкою якості сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки. Виріб використовується при визначенні коефіцієнта лущення культур з оболонкою, що приросла (пшениця, ячмінь, просо, сориз, кукурудза, горох).

Розмел зерна щодо його якості — важлива операція, необхідна щодо більшості показників. Млин лабораторний ЛЗМ-1  призначений для розмелювання проб при визначенні вологості. Принцип дії млина заснований на подрібненні продукту сталевим дволопатевим ножем, що обертається з високою швидкістю. Млин  лабораторний  ЛМТ-2 призначений для пробопідготовки при аналізі на інфрачервоному аналізаторі, при визначенні кількості та якості клейковини, зольності, числа падіння, вмісту білка, жиру та інших показників, при визначенні яких потрібно розмелювання продукту по заданій крупності.

Рекомендується застосовувати в лабораторіях для визначення зараженості зерна шкідниками; бур’янів та зернових домішок, крупності та вмісту дрібного зерна пшениці, жита, вівса, ячменю, проса, гречки, кукурудзи; якості круп; крупності борошна; крупності розмелювання комбікорму; зараженості борошна шкідниками коморами. Універсальність даного виробу полягає в тому, що конструкція передбачає встановлення одного або трьох комплектів сит діаметром обичайки 200 мм або одного комплекту сит діаметром обичайки 300 мм.

Кількість і якість клейковини – важливі показники, що характеризують технологічні властивості зерна та визначають якість кінцевого продукту – хліба. Відповідно до вимог ГОСТ аналізи передбачається проводити як вручну, так і механізованим способом. Тістомісилка ТЛ-2 призначена для замісу тесту механізованим способом з цільнозмеленого зерна пшениці (шроту) та борошна хлібопекарського та макаронного помелу при визначенні кількості та якості клейковини.

Правильне та ефективне ведення технологічних процесів приймання, зберігання та переробки зернової сировини неможливе без вимірювання вологості на всіх етапах виробництва. Відповідно до ГОСТ 13586.5-93, визначення вологості проводиться шляхом зневоднення навішування продукту в повітряно-тепловій шафі при фіксованій температурі та тривалості сушіння з подальшим визначенням втрати маси навішування. Цим же ГОСТ встановлено методику реалізації даного методу, позначено перелік необхідного обладнання та необхідні його характеристики. Зважаючи на особливу значущість при реалізації розглянутого методу суворі вимоги пред’являються до повітряно-теплової шафи, що використовується для висушування зразків. Особливостями такої шафи повинні бути: висока точність підтримки температури підігрітого потоку повітря, вирівняність її за внутрішнім об’ємом сушильної камери, а також розміщення наважок проб, що висушуються, в бюксах на спеціальному столі, що обертається із заданою частотою. Відповідно до ГОСТ 13586.5-93, таким вимогам відповідає рекомендована до використання сушильна шафа СЭШ-3МУ. Для забезпечення виконання необхідних вимог до виробу було розроблено та затверджено технічні умови ТУ У 33.2 — 33556710-001:2008 «Шафа сушильна СЕШ-3МУ», а також конструкторська та інша документація, необхідна для встановлення зазначеного виробу в серійне виробництво. Відповідно до вимог ДСТУ 3215-95 «Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки», СЕШ-3МУ пройшов метрологічні випробування на ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ) із розробкою та затвердженням методик атестації та повірки. Проведені заходи забезпечують можливість проведення атестації та перевірки у будь-якому уповноваженому на те Державному центрі стандартизації, метрології та сертифікації.

При зберіганні зерна однією з основних властивостей, які підлягають постійному контролю, є температура. Низька теплопровідність зернової маси сприяє накопиченню тепла в окремих її ділянках та провокує розвиток процесів, що призводять до кількісних та якісних втрат продукту. Термоштанга цифрова ТЦ-2,ТЦ-3 використовується для вимірювання температури сипучих матеріалів, схильних до зігрівання при зберіганні. використовується при отриманні проби олії з соняшнику, ріпаку та інших олійних культур щодо подальших аналізів.

Комплектуючи лабораторію, необхідно ясно представляти послідовність усіх технологічних процесів із сировиною та продуктами його переробки, а також чітко знати кінцеву мету виробництва. Саме тому колектив нашого підприємства — це команда дипломованих фахівців, здатних відслідковувати та аналізувати тенденції розвитку світових досягнень у цій галузі, а також готових надати консультацію щодо будь-якого питання оснащення лабораторії. Як правило, при комплектації нової лабораторії замовнику вигідніше придбати обладнання в одного постачальника. Зважаючи на це, крім реалізації обладнання власного виробництва, ми здійснюємо комплексне оснащення зернових лабораторій, постачаючи найкраще обладнання інших виробників. Для максимально можливого задоволення потреб наших клієнтів ми готові надати широкий асортимент лабораторного обладнання та витратних матеріалів, консультації кваліфікованих фахівців, індивідуальний підхід до кожного клієнта, конкурентоспроможні ціни та гнучку систему знижок, доставку до будь-якого регіону.

Сьогодні обладнання лабораторій з контролю якості зерна, борошна та круп важко уявити без приладів ТОВ «ОЛИС». Наші вироби використовуються такими підприємствами, як держхлібінспекції, елеватори, харчокомбінати, млини, борошномельні, круп’яні, комбікормові, пивоварні, цукрові та маслозаводи; зернові термінали, агрофірми, заводи дитячого харчування, птахофабрики та багато інших. ін.

Сучасний рівень ринкових відносин вимагають гарантій певного рівня якості — і саме такі гарантії як виробник ми надаємо нашим клієнтам.

Опубліковано в
scroll-up-arrow