▷ Сушильна шафа СЕШ-3МУ для просушування зерна, зернопродуктів, насіння бобових та олійних культур

Сушильна шафа СЕШ – 3МУ – лабораторний прилад нового рівня

Сушильна шафа СЕШ – 3МУ – лабораторний прилад нового рівня

Генеральний директор ТОВ “ОЛИС”, к.т.н. Верещинський О.П.
“Зберігання та переробка зерна” – 2008р.

  Як відомо, вміст вологи в зерні та зернопродуктах є найважливішим показником їхньої якості. Волога виступає середовищем для біохімічних реакцій та інших перетворень, що визначають поведінку зерна та його анатомічних частин у будь-яких процесах. Тому зберігання, переміщення зерна та всі види його переробки нерозривно пов’язані з необхідністю визначення вологості.

Розрізняють дві групи методів визначення вологості: прямі та непрямі. Прямі методи засновані на видаленні зі зразка будь-яким способом вологи та вимірювання маси зразка до та після її видалення. Непрямі методи вимірювання вологості ґрунтуються на зміні фізичних, електричних, хімічних, механічних властивостей зерна та зернопродуктів залежно від їхньої вологості. Закономірно, що прямі методи точніші, проте для реалізації непрямих методів потрібно набагато менше часу. У силу зазначених переваг, затребуваним є устаткування, як прямих, так непрямих методів. Тому на ринку лабораторного обладнання пропонується велика кількість різноманітних сушильних шаф, печей, вологомірів, аналізаторів тощо. Разом з тим у всіх країнах СНД єдиним стандартизованим лабораторним методом визначення вологості є повітряно-тепловий метод, що реалізується за ГОСТ 13586.5-93. Саме цей метод є єдиним визнаним методом визначення вологості, що використовується при взаєморозрахунках за будь-якими операціями із зерном.

Відповідно до ГОСТ 13586.5-93 визначення вологості проводиться шляхом зневоднення навішування продукту в повітряно-тепловій шафі при фіксованій температурі та тривалості сушіння з подальшим визначенням втрати маси навішування. Цим же ГОСТом встановлено методику реалізації даного методу, позначено перелік необхідного обладнання та необхідні його характеристики. З огляду на особливу значущість, при реалізації розглянутого методу, суворі вимоги пред’являються до повітряно-теплової шафи, що використовується для висушування зразків. Відмінними особливостями такої шафи повинні бути: висока точність підтримки температури підігрітого потоку повітря, вирівняність її за внутрішнім об’ємом сушильної камери, а також розміщення наважок проб, що висушуються, в бюксах на спеціальному столі, що обертається із заданою частотою. Відповідно до ГОСТ 13586.5-93 таким вимогам відповідає рекомендована до використання сушильна шафа СЕШ-3М. Тому сушильними шафами СЕШ-3М оснащені і продовжують оснащуватися всі лабораторії контролю якості зерна, що підлягають акредитації. Тим не менш, СЕШ-3М розроблений понад п’ятдесят років тому і дійшов до наших днів практично у первозданному вигляді. Саме використанням застарілих технічних рішень та елементної бази пояснюються проблеми в експлуатації СЕШ-3М, які добре відомі і дуже набридли персоналу лабораторій. Спроби встановлення на цю шафу електронного блоку підтримки температури не змогли докорінно усунути претензії до працездатності приладу. Поломки в механічній частині, збої та відхилення в регулюванні температури, як і раніше, породжують величезну кількість відмов, що разом з існуючими проблемами безпеки ставлять під сумнів можливість експлуатації такого приладу. З огляду на розглянуті обставини, давно назріла необхідність у створенні сушильної шафи, не лише позбавленої описаних недоліків, а й відповідної сучасним уявленням про промисловий дизайн, ергономіку та вимоги безпеки.

ТОВ «ОЛИС» вирішило завдання щодо створення сушильної шафи нового рівня. Було вирішено за збереження всіх конструктивних особливостей та принципів роботи СЕШ-3М, які забезпечують відповідність даного приладу вимогам ГОСТ 13586.5-93, створити сушильну шафу на новій елементній базі з використанням сучасних рішень у приладобудуванні. У процесі розробки особлива увага приділялася забезпеченню високої надійності всіх систем приладу, підвищенню точності та стабільності повітряно-температурних режимів, а також скорочення часу виходу приладу на робочі режими. Для забезпечення виконання необхідних вимог до виробу було розроблено та затверджено технічні умови ТУ У 33.1-33506710-001: 2008 «Шафа сушильна СЕШ-3МУ», а також конструкторська та інша документація, необхідна для встановлення зазначеного виробу в серійне виробництво. В рамках забезпечення безпечної експлуатації виробу сушильна шафа СЕШ-3МУ (Рис.1) пройшла випробування у ДП «Науково-технічний центр «Станкосерт», м. Одеса (протокол випробувань № 07.10308.08П). Згідно з вимогами ДСТУ 3215-95 «Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки», СЕШ-3МУ пройшов також метрологічні випробування на ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ з розробкою та затвердженням методик атестації та повірки. Проведені заходи забезпечують безперешкодне використання зазначеного виробу не лише на території України, а й у будь-якій країні СНД, а також можливість проведення атестації та повірки у будь-якому уповноваженому на те Державному центрі стандартизації, метрології та сертифікації.

Рис. 1. Сушильна шафа СЕШ-3МУ

Важливим іспитом стали порівняльні випробування нашого виробу в авторитетних лабораторіях та виробнича апробація на підприємствах галузі хлібопродуктів.

У таблиці 1 наведено результати визначення вологості різних зразків, отримані в лабораторії кафедри технології переробки зерна, Одеської національної академії харчових технологій (ОНАПТ), а в таблиці 2 — результати, отримані в лабораторії сюрвеєрської компанії ТОВ Контекна Україна ЛТД, атестованої за системою ISO 9001

Таблиця 1. Вологість зразків. Результати ОНАХТ

Назва шафи Зразок
№1, %
Зразок
№2, %
Зразок
№3, %
Зразок
№4, %
Зразок
№5, %
Зразок
№6, %
Зразок
№7, %
Зразок
№8, %
СЕШ-3М 15,7 15,7 15,4 12,7 12,6 12,6 12,7 12,8
СЕШ-3МУ 15,7 15,6 15,4 12,6 12,5 12,7 12,6 12,9

Таблиця 2. Вологість зразків. Результати ТОВ Контекна Україна ЛТД

Назва шафи
Зразок 
№1, %
Зразок 
№2, %
Зразок 
№3, %
Зразок
№4, %
Зразок
 №5, %
Зразок
 №6, %
Зразок 
№7, %
Зразок
№8, %
Binder FD-53
11,49
11,48
11,51
11,47
12,69
12,43
15,88
12,44
СЕШ-3М
11,53
11,49
11,53
11,48
12,70
12,47
15,89
12,46
СЕШ-3МУ
11,53
11,50
11,54
11,51
12,70
12,47
15,91
12,48

  Подані в таблицях дані вказують на хорошу збіжність результатів, що підтверджує високу достовірність даних, отриманих з використанням сушильного шафи СЕШ-3МУ. Перша партія сушильних шаф СЕШ-3МУ пройшла виробничу апробацію на низці великих підприємств України, серед яких ТОВ «Укрелеваторпром» (Портовий елеватор, м. Одеса), ВАТ «Любашівський елеватор», ЗАТ «Апостолове — Агро» (Апостолівський елеватор) у період заготівельної кампанії поточного року. За чотири місяці інтенсивної роботи сушильних шаф із червня по вересень місяць включно не зафіксовано жодного випадку їхньої відмови чи збою. Від персоналу лабораторій усіх підприємств отримано хороші відгуки про виріб. Так, наприклад, зазначено, що в шафі СЕШ-3МУ при закладці бюкс із навішуваннями температура в робочій камері падає всього на 2 градуси і відновлюється протягом 2-х хвилин. У зв’язку з цим відпадає необхідність прогрівання шафи до температури 140 градусів перед закладкою бюкс, як це потрібно в СЕШ-3М, що полегшує роботу лаборанта. Приємно здивувала працівників лабораторій відсутність шуму при роботі шафи, простота поводження з нею, а також естетичність зовнішнього вигляду та якість виготовлення.

Таким чином, сушильна шафа СЕШ-3МУ розроблена, успішно пройшла всебічні випробування, забезпечена всією необхідною документацією та поставлена на серійне виробництво.

Опубліковано в
scroll-up-arrow