O firmie - Olis
Nasza misja

Naszą misją jest dostarczanie bezpiecznych, wydajnych i przystępnych cenowo technologii i maszyn do przetwarzania ziarna, które zapewnią dobrobyt ludzkości, zysk naszym partnerom i dobrobyt OLIS!

Олис
O SPÓŁCE

Nasza firma specjalizuje się w opracowy- waniu, produkcji i wprowadzaniu do przemysłu technologii i urządzeń do przetwarzania ziarna. Obecnie dysponujemy oryginalnymi, nowocze- snymi technologiami i urządzeniami dla wszyst- kich głównych obszarów czyszczenia ziarna, produkcji mąki i kaszy, co potwierdza ponad 30 patentów w tej dziedzinie. “OLIS” Sp. z o.o. pro- dukuje około 200 typów urządzeń i posiada zdol- ność do produkcji różnych kompleksów czysz- czenia ziarna, młynów do mąki i kaszy od etapu projektowania do uruchomienia.

Z Wśród kierunków rozwoju zwracamy szczególną uwagę na kontrolę jakości ziarna i produktów jego przetwarzania. Wyniki naszych wysiłków są zawarte w ponad 20 urządzeniach laboratoryjnych, które są produkowane seryjnie. Z dumą informuję, że w Ukrainie, która jest naj- większym na świecie producentem boża, każde laboratorium do oceny jego jakości pracuje na urządzeniach naszej produkcji!

Na naszym przedsiębiorstwie wprowadzane i wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie projektowania, konstruowania i obróbki metali, a także zarządzania jakością i przedsiębiorstwem ogólnie. Poziom technologiczny i organizacja naszej produkcji umożliwiają zapewnienie wysokiej jakości produktów po przekonujących cenach i dostar- czanie ich do ponad 30 krajów bliskiego i dalekiego zagranicza.

Baza badawcza i kadra inżynieryjno-technologiczna naszego przedsiębiorstwa składa się z najlep- szych absolwentów Odeskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego, którzy zdobyli wiele prak- tycznego doświadczenia w przedsiębiorstwach z branży piekarniczej. Podstawą zespołu projektowego i personelu produkcyjnego są byli pracownicy przedsiębiorstw budowy maszyn w Odessie, których wysoki profesjonalizm jest znany daleko poza granicami naszego miasta.

Wynajdujemy, eksperymentujemy, projektujemy, konstruujemy, wytwarzamy, wdrażamy, szkolimy i nieustannie się uczymy. Naszą wyróżniającą się zasadą jest poszukiwanie racjonalnych metod rozwią- zywania skomplikowanych zadań technologicznych, co pozwala osiągnąć znaczący efekt ekonomiczny podczas realizacji. Dlatego nasze projekty i poszczególne wyroby korzystnie wyróżniają się efektywnością w porównaniu do tych tworzonych według tradycyjnych podejść.

Ołeksandr Pawłowicz Wereszczyński,
założyciel firmy, doktor inżynierii
Nasza wiedza i możliwości są otwarte i dostępne dla Państwa. Będziemy zadowoleni z przyjęcia Pań- stwa w naszej firmie i w naszym mieście. Życzymy powodzenia i pomyślności dla Państwa przedsiębiorstw!
Z poważaniem, Oleksandr Vereshchynskyi

krajów, w których działają nasze placówki

lat doświadczenia w rozwoju i wdrażaniu

sztuk produkowanego wyposażenia

działających branż na świecie

CERTYFIKATY FIRMOWE
Олис
scroll-up-arrow
This site is registered on wpml.org as a development site.