Uniwersalny rozdzielacz ziarna UDZ-1M: kupić sprzęt do czyszczenia ziarna - OLIS

Uniwersalny rozdzielacz ziarna OLISLAB 100 (UDZ-1M)

3D
Uniwersalny rozdzielacz ziarna UDZ-1M jest przeznaczony do wyboru dawki o wymaganej masie z wyjściowej próby zbóż, roślin olejowych i strączkowych.
Uniwersalny rozdzielacz ziarna OLISLAB 100 (UDZ-1M)
Video
Opis produktu
Dane techniczne
Korzyści
Zdjęcie/Wideo
Dodatkowe informacje
Описание
Описание
Олис
Олис

„OLIS” Sp. z o.o. jest producentem uniwersalnogo rozdzielacza ziarna UDZ-1M.

Przeznaczenie i sfera zastosowania: Uniwersalny rozdzielacz ziarna UDZ-1M jest przeznaczony do wyboru dawki o wymaganej masie z wyjściowej próby zbóż, roślin olejowych i strączkowych o objętości do 8 litrów metodą równości powierzchni w przekroju poprzecznym urządzenia według przejścia i zejścia badanego produktu. Istnieje możliwość wyboru dawki 10 g, co jest bardzo ważne przy pracy z rzepakiem i innymi uprawami małonasiennymi.

Urządzenie jest stosowane w laboratoriach przedsiębiorstw odbioru ziarna, organizacjach naukowobadawczych i innych. Może być stosowane dla granulowanych i innych lekko sypkich produktów w innych branżach przemysłu.

Tryb pracy: Przed załadowaniem ziarna do zbiornika urządzenia należy się upewnić, że zawór jest zamknięty i znajduje się w dolnym położeniu. Pojemnik do odbioru wydzielanej próby należy ustawić pod centralny otwór kolektora, pojemnik do odbioru resztu ziarna – pod boczny otwór kolektora.

W zależności od wymaganej masy próbki należy ustawić kreskę limbu kolektora na zakładanej pozycji skali. Orientowne położenia kreski dla oddzielanych dawek zostały podane w tabeli:

Masa średniej
próby, kg
Masa oddzielanej
dawki, g
Zakres limbu,
podziałek.
1,0 10 0-5
2,0 50 10-15
2,0 100 20-25

Otworzyć zawór i po zakończeniu przepływu ziarna w pojemniku dokonać ważenia oddzielonej dawki. W przypadku niezgodności wagi oddzielonej dawki z wymaganymi wskaźnikami, należy zmienić położenie kreski limbu z stronę zmniejszenia lub zwiększenia wskaźników. Oddzielenie średniej próby powtarzać w podanej wyżej kolejności do uzyskania wymaganego wyniku.

Dane techniczne

Выберите модель
Model OLISLAB 100
Typ ręczny
Objętość zbiornika przyjmującego, l, nie mniej niż 7,8
Średnica korpusu (wewnętrzna), mm 150
Średnica sekcji (wewnętrzna), mm 85
Wymiary gabarytowe, mm
– w stanie roboczym, mm, maks. 397 × 384 × 1217
– w stanie transportowym, mm, max. 1210 × 320 × 370
Masa netto/brutto, kg 15,7 / 18,3

Korzyści

 1. Nie wymaga specjalnego przygotowania personelu obsługującego;
 2. Prostota montażu rozdzielacza w pozycji pionowej poprzez regulację śrub podtrzymujących;
 3. Szybkość uzyskania dawki o dokładnej masie;
 4. Więcej sekcji mieszających i rozdzielających w porównaniu z analogami;
 5. Szybki i wygodny dostęp do sekcji rodzielającomieszających w celu sprawdzenia i oczyszczenia powierzchni roboczych;
 6. Wykorzystanie rozdzielacza dla innych produktów sypkich.
Выберите модель
Model OLISLAB 100
Typ ręczny
Objętość zbiornika przyjmującego, l, nie mniej niż 7,8
Średnica korpusu (wewnętrzna), mm 150
Średnica sekcji (wewnętrzna), mm 85
Wymiary gabarytowe, mm
– w stanie roboczym, mm, maks. 397 × 384 × 1217
– w stanie transportowym, mm, max. 1210 × 320 × 370
Masa netto/brutto, kg 15,7 / 18,3
 1. Nie wymaga specjalnego przygotowania personelu obsługującego;
 2. Prostota montażu rozdzielacza w pozycji pionowej poprzez regulację śrub podtrzymujących;
 3. Szybkość uzyskania dawki o dokładnej masie;
 4. Więcej sekcji mieszających i rozdzielających w porównaniu z analogami;
 5. Szybki i wygodny dostęp do sekcji rodzielającomieszających w celu sprawdzenia i oczyszczenia powierzchni roboczych;
 6. Wykorzystanie rozdzielacza dla innych produktów sypkich.
scroll-up-arrow
This site is registered on wpml.org as a development site.